Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Μ. Παρασκευή

Η  Αποκαθήλωση

  O  ευσχήμων Ιωσήφ, Απὸ του ξύλου καθελὼν το άχραντόν σου Σώμα, σινδόνι καθαρά, ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ κηδεύσας απέθετο.


                        Δια θανάτου το θνητόν, δια ταφής το φθαρτὸν μεταβάλλεις......
Έφριξεν η γη, και ο ήλιος Σώτερ εκρύβη, σου του ανεσπέρου φέγγους Χριστέ, δύναντος εν τάφῳ σωματικώς.

                         
                       Κλαίει και θρηνεί σε, η Πάναγνός σου Μήτηρ, Σωτὴρ μου νεκρωθέντα.


                          Ιωσὴφ κηδεύει, συν τω Νικοδήμῳ, νεκροπρεπώς τον Κτίστην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου