Σάββατο 26 Μαΐου 2018

ΨυχοσάββατοΨυχοσάββατο της Πεντηκοστής "μνείαν ποιούμεθα" υπέρ των ψυχών των αγαπημένων προσώπων, των "απ' αιώνος κοιμηθέντων των ευσεβώς τελευτησάντων" των οποίων τιμούμε την μνήμη  και ευχόμεθα  υπέρ μακαρίας ανάπαυσης της ψυχής των και "επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου"                     Αιωνία η μνήμη τους